Om oss

Ragnhild Heitman er autorisert fotterapeut med fordjuping innan behandling av diabetespasientar, og driv Ragnhild Fotklinikk.

Klinikken ligg i 1. etasje i Knarvik Sjukeheim, men er open for alle som ynsker fotbehandling – anten du har eit problem eller berre vil gje deg sjølv litt velvære.

Om meg

Eg blei ferdig utdanna som autorisert fotterapeut i 2003. Tok spesialisering innan fothelse for personar med diabetes og sirkulasjonsproblem i 2005. Eg har fleire kurs i avlastingsteknikk, og tek jamleg andre kompetansehevande kurs.

Eg er oppteken av å halde meg fagleg oppdatert og er medlem i:

Fotterapeutforbundet
Diabetesforbundet
IFID (Interessegruppe for fotterapeuter med diabeteskompetanse)
NIFS (Norsk Interessefaggruppe For Sårheling)

Her hos Ragnhild Fotklinikk får du personleg og kompetent fotbehandling. Eg avdekkjer årsaka til problema du opplever, og saman finn vi ei behandling som hjelper deg tilbake på føtene.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Fotklinikk
Kvernhushaugane 7
Knarvik Sjukeheim
5914 Isdalstø

Telefon: 916 63 713
E-post: ragnhild@rafot.no

Kontakt oss

Har du spørsmål til nokre av behandlingane? Ring eller send ei melding via kontaktskjemaet, så kjem eg tilbake til deg!