Behandling

Fotterapeuten – ein naturleg del av helsetenesta

Vi behandlar og førebyggjer lidingar knytta til hud, musklar, skjelett og neglar.

Oppsøk fotterapeut om du har:
fotbilde

  • Fotvorter
  • Hard hud
  • Tornar
  • Sopp i hud eller negl
  • Negleplagar
  • Hudproblem
  • Smerter i føtene
  • Sirkulasjonsproblem
  • Muskel- og skjelettlidingar

Ei av dei viktigaste oppgåvene er å finne årsaka til problemet, og gi individuell behandling og rettleiing tilpassa kvar pasient. Det er spesielt viktig for personar med nedsett blodsirkulasjon og følelse i beina å oppsøkje fotterapeut for å forhindre sår, feilstillingar og smerter i føtene. I samråd med fotterapeuten kan ein førebyggje desse plagene.

Ei fotterapibehandling gir også pleie til føtene og auka velvære. Du må altså ikkje ha problem med føtene før du oppsøker oss.