Om klinikken

Autorisert fotterapeut med fordjupning innan behandling av diabetespasientar.

Velkommen til Ragnhild fotklinikk

Namnet mitt er Ragnhild Heitman, og eg driv Ragnhild Fotklinikk i 1. etasje i Knarvik Sjukeheim.

Utdanning:

  • Autorisert fotterapeut 2003
  • Spesiallisering innan fothelse for personar med diabetes og sirkulasjonsproblem 2005
  • Diverse kurs i avlastingsteknikk
  • Diverse andre kompetansehevande kurs

Eg er oppteken av å halde meg fagleg oppdatert og er derfor medlem i: