For å bevare føtene som skal bære oss livet ut,…

For å bevare føtene som skal bære oss livet ut, er det viktig med eigenpleie.